Hướng dẫn lập trình jquery cho người mới bắt đầu

Bất kì trang web nào cho dù sử dụng công nghệ gì (.NET, PHP, JSP…) đều phải sử dụng Javascript à Javascript rất phổ biến. Ngôn ngữ lập trình JQuery chính là một thư viện kiểu mới của Javascript giúp đơn giản hóa cách viết Javascript và tăng tốc độ xử lý các sự kiện trên trang web. JQuery thêm tương tác Ajax vào trong trang web của bạn.

JQuery được thiết kế để thay đổi cách viết Javascript của bạn. Chỉ với 10 dòng lệnh JQuery bạn có thể thay thế cả 20 chục dòng lệnh DOM JavaScript chán ngắt cũ kỹ mà xưa nay bạn vẫn từng viết.

JQuery là 1 bộ thư viện khổng lồ hỗ trợ cho mọi ngôn ngữ lập trình à học viên lớp .NET, PHP, Web doanh nghiệp hoặc chỉ cần có kiến thức về HTML đều có thể học được. Một lập trình viên sử dụng jquery để lập trình sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian của người lập trình web.

Bài viết này mình sẽ thống kế(có tham khảo từ nhiều nguồn hướng dẫn) các hàm, chức năng cơ bản hay dùng nhất trong lập trình jquery, mình sẽ không vào chi tiết vào từng năng của jquery để biết thêm chi tiết và các ví dụ các bạn có thể tham khảo tại website www.jquery.com
lap trinh jquery

Tại sao dùng jQuery ?

jQuery đơn giản hóa cách viết Javascript và tăng tốc độ xử lý các sự kiện trên trang web, giúp tiết kiệm thời gian và công sức rất nhiều so với việc ngồi viết javascript theo cách thông thường. Đúng như khẩu hiệu của jquery "Viết ít hơn, làm nhiều hơn", nếu không dùng jQuery thì một chuyên gia cũng phải viết mất vài trang giấy mới làm được một nút Back to Top với hiệu ứng trượt, trong khi đó dân nghiệp dư chỉ cần vài dòng code ngắn ngủi + jQuery là đã có thể "múa rìu qua mắt thợ". Bên cạnh đó, việc sử dụng jQuery giúp giải quyết tốt vấn đề xung đột giữa các trình duyệt web.

jQuery lập trình được những gì?

1. Truy cập (access) các phần tử (elements) trong nội dung trang web (document)
2. Thay đổi hình thức/giao diện (appearance) của trang web: Thay đổi class hoặc style riêng lẽ...
3. Thay đổi nội dung (content) trang web.
4. Tương tác với người dùng.
5. Hiệu ứng động jquery: fades, wipes, ...
6. Lấy thông tin từ Server mà không cần load lại trang web (Ajax)
7. Đơn giản hoá tác vụ của JavaScript
Sau đây là các chức năng chính trong lập trình jquery mà các newbie nên biết:

1. Selector trong lập trình Jquery.

Điều đầu tiên mà người lập trình muốn làm việc với jquery là phải sử dụng tốt được các selector của jquery.

* Chọn theo tên Tag, ví dụ: $('p')
* Chọn theo ID, ví dụ: $('#author')
* Chọn theo class, ví dụ: $('.content')
* Chọn các phần tử con ta dùng thêm > , ví dụ: $('#select-id > li')
* Chọn và loại trừ một số phần tử, ví dụ: $('#select-id > li:not(.current)')
* Chọn theo thuộc tính của Tag, ví dụ: $('img[alt]') hoặc $('a[href^=mailto:]')
* Chọn kết hợp, ví dụ: $('a[href^=http][href*=zend]')
* Chọn phần tử theo Index trong tập hợp chọn được, ví dụ: $('#select-id > li:eq(2)')
* Chọn tất cả các div là con đầu tiên của div chứ jquery, ví dụ: $('div:nth-child(1)')
* Chọn các phần tử có index là số lẽ, ví dụ: $('#select-id > li:odd')
* Chọn theo nội dung bên trong, ví dụ: $('.content:contains('Example')')
* Đặc biệt jquery hỗ trợ việc chọn các thành phần trong Form
o :text, :checkbox, :radio, :image, :submit, :reset, :password, :file.
o :input (Chọn input, textarea, select, và button)
o :button (Button và input nào có thuộc tính type="button")
o :enabled, :disabled (phần tử đã enabled, disabled)
o :checked (Radio buttons hoặc checkboxes đã được chọn (checked))
o :selected (Option đã được chọn (selected))

Trong phần này mình sẽ trình bày với các bạn một số phương thức để chọn các phần tử trong jquery có liên quan họ hàng với nhau:

.next() : chọn phần tử cùng cấp và nằm kế sau nó (chọn thằng em sinh kề sau nó)
.nextAll() : chọn tất cả phần tử cùng cấp và nằm sau nó (chọn lũ em của nó)
.prev() : chọn phần tử cùng cấp và nằm kế trước nó (chọn thằng anh sinh kế trước nó)
.prevAll() : chọn tất cả phần tử cùng cấp và nằm trước nó (chọn lũ anh của nó)
.andSelf() : và chọn chính nó
.parent() : chọn phần tử cha của nó (chứa nó)
.children() : chọn các phần tử con của nó (nó chứa)
.find('selector') : tìm phần tử theo 'selector'
.end() : đây là phương thức mình muốn bạn tự tìm hiểu.

2. Sự kiện trong lap trinh jquery.

Những phương pháp jquery này được sử dụng để đăng ký hành vi có hiệu ứng khi người dùng tương tác với trình duyệt, và tiếp tục thao tác những hành vi đó.
.bind() : bắt các sự kiện của các thẻ html.
.click() : bắt sự kiện click tương tự như sự kiện onClick() trong Dom.
.hover() : xử lý 2 sự kiện đưa chuột vào và kéo chuột ra khỏi các phần tử html.
.live() : dùng để xử lý tất cả các sự kiện hiện hành.
.load() : dùng để load một sự kiện javascript.
.ready() : chỉ định thực hiện khi Dom được nạp đầy đủ trong page.
.submit() : dùng để submit các sự kiện javascript.
.scroll() : thực thi khi ta kéo trượt thanh trượt.
.unbind() : ngược lại với .bind().
.change() : thực thi khi ta thay đổi cái gì đó của phần tử html.

3. Các hiệu ứng trong lập trình jquery.

Thư viện jQuery cung cấp một số kỹ thuật để tạo nên các hiệu ứng chuyển động cho một trang web. Chúng bao gồm các chuyển động đơn giản, sử dụng thường xuyên, và cả các khả năng để xây dựng các hiệu ứng phức tạp. Trong phần này, mình sẽ giới thiệu một số hiệu ứng mà mình hay dùng để lập trình web với thư viện của jquery.

.animate(): thực hiện một tùy biến chuyển động của tập hợp các thuộc tính CSS.
.delay() : thiết lập thời gian trì hoãn thực hiện các function sau nó.
.fadeIn() : cho phép các phần tử trong tag hiện một cách từ từ biến thiên theo thời gian đã được thiết lập.
.fadeOut() : cho phép các phần tử trong tag ẩn một cách từ từ biến thiên theo thời gian đã được thiết lập.
.fadeTo() : điều chỉnh độ mờ của các phần tử trong html.
jQuery.fx.interval : thiết lập thời gian cho chuyển động.
.hide(): ẩn các phần tử html theo thời gian.
.Show() : hiện các phẩn tử html theo thời gian.
.stop() : kết thúc các hiệu ứng chuyện động.
jQuery.fx.off : vô hiệu hóa tất cả các chuyển động.

4. Các thuộc tính trong lap trinh jquery

Những phương pháp jquery nhận và thiết lập các thuộc tính của các yếu tố DOM. Mình xin liệt kê các thuộc tính người lập trình hay dùng.
.addClass() : thêm vào thuộc tính class cho tag html.
.removeClass() : loại trừ thuộc tính class cho tag html.
.attr() : nhận giá trị phẩn tử đầu tiên trong tập hợp các thuộc tính của tag html.
.removeAttr() : loại trừ giá trị phẩn tử đầu tiên trong tập hợp các thuộc tính của tag html.
.html() : trả về nội dung dạng html.
.text() : trả về nội dung dạng text.
.val() : nhận lấy giá trị hiện tại của tag html.

5. Sử dụng Ajax trong lap trinh jquery

Jquery hỗ trợ các function sử dụng ajax trong lập trình web một cách đơn giản và ngắn gọn với mức độ tùy biến khá cao.
.ajax() : thực hiện một yêu cầu ajax.
.ajaxComplete() : thực hiện một yêu cầu ajax complete.
.get() : load dữ liệu từ server sử dụng phương thức GET.
.getJSON() : load dữ liệu từ server dưới dạng Json sử dụng phương thức GET.
.post() : load dữ liệu từ server sử dụng phương thức POST.
Đây chỉ là một số function mà người lập trình jquery hay dùng. Ngoài ra còn rất nhiều function khác nữa.

6. Lập trình mở rộng với Jquery UI.

phần Jquery UI các bạn tự tìm hiểu thêm nha.


Tóm lại, bài này chỉ mang tính chất thống kê các phương thức mà người lập trình thường hay dùng. Để hiểu rõ hơn thì các bạn phải tự tìm ví dụ vào nghiên cứu từ internet. Tất cả các tài liệu, ví dụ hướng dẫn chi tiết về jquery được soạn đầy đủ tại trang chủ của jquery tại http://docs.jquery.com/Main_Page

Khóa học online

hoc joomla online, video joomla

khóa học zend framework

Cộng đồng ZendVN

Email: info@zend.vn zendvn@gmail.com

Tài trợ bởi Professional World Company

Trần Văn Lanh on Google+